System rejestrujący dane temperatury przy udziale mikrokontrolera PIC


System rejestrujący dane temperatury przy udziale mikrokontrolera PIC

System pokazany na rysunku 1 jest bardzo uproszczonym systemem rejestrującym dane temperatury.
r_202_08_3
W bardziej wyrafinowanym systemie możemy mieć klawiaturę do ustawiania przedziału rejestrowania i wyświetlacz LCD do wyświetlania bieżącej temperatury.
Rysunek 2 pokazuje schemat blokowy tego bardziej zaawansowanego systemu rejestratora danych temperatury.
Możemy uczynić nasz projekt jeszcze bardziej wyrafinowanym (patrz rysunek 3), dodając układ zegara czasu rzeczywistego (RTC) w celu zapewnienia bezwzględnych informacji o dacie i czasie, dzięki czemu dane mogą być zapisywane ze znacznikiem daty i godziny.
r_202_08_4
Ponadto odczyty temperatury mogą być wysyłane do komputera co sekundę w celu archiwizacji i dalszego przetwarzania.
Na przykład wykres zmiany temperatury można narysować na komputerze.
r_202_08_5
Jak widać, ponieważ mikrokontrolery są programowalne, bardzo łatwo jest uczynić końcowy system tak prostym lub tak skomplikowanym, jak nam się podoba.
Mikrokontroler to bardzo wydajne urządzenie elektroniczne, które pozwala projektantowi tworzyć zaawansowane operacje na danych we/wy (I/O) pod kontrolą programu.
Mikrokontrolery są klasyfikowane według liczby przetwarzanych bitów.
8-bitowe mikrokontrolery są najbardziej popularne i są używane w większości aplikacji do monitorowania i kontroli opartych na mikrokontrolerach.
Mikrokontrolery 16 i 32-bitowe są znacznie mocniejsze, ale zwykle droższe i nie są wymagane w wielu małych i średnich aplikacjach ogólnego zastosowania, w których zwykle stosuje się mikrokontrolery.
Najprostsza architektura mikrokontrolera składa się z mikroprocesora, programu i pamięci danych oraz obwodów we/wy.
Sam mikroprocesor składa się z jednostki centralnej (CPU – Central Processing Unit) i jednostki sterującej (CU – Control Unit).
CPU to mózg mikroprocesora, w którym wykonywane są wszystkie operacje arytmetyczne i logiczne.
Jednostka sterująca kontroluje wewnętrzne operacje mikroprocesora i wysyła sygnały sterujące do innych części mikroprocesora w celu wykonania wymaganych instrukcji.
Pamięć jest ważną częścią systemu mikrokontrolera.
W zależności od zastosowanego typu możemy podzielić pamięć na dwie grupy: pamięć programu i pamięć danych.
Pamięć programu przechowuje program napisany przez programistę i zwykle jest nieulotny; tzn. dane nie są tracone po odłączeniu zasilania.
Pamięć danych to miejsce, w którym przechowywane są tymczasowe dane używane w programie i zwykle są one niestabilne; tzn. dane są tracone po odłączeniu zasilania.
Zasadniczo istnieje sześć rodzajów pamięci.
Autor: Jon Munson

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.