Tani projekt interfejsu RS232

Tani projekt interfejsu RS232
Interfejsy szeregowe na PC pojawiają się obecnie w coraz większej liczbie projektów konstrukcyjnych, a większość z nich korzysta z wszechobecnego MAX232 lub podobnego układu scalonego do konwersji między poziomami napięcia RS232 i mikrokontrolera.
RS232 wymaga napięcia, co najmniej + 3V dla logicznego „0” i −3V dla logicznej „1”.
Pomiar mocy kilku komputerów PC, w tym starszych komputerów stacjonarnych i nowoczesnych laptopów, pokazuje, że rzeczywista moc wyjściowa jest ogromnie różna, od +/− 5V do +/− 12V.
r_203_21_1
Obwód mikrokontrolera nie ma problemu z wygenerowaniem + 3V do + 5V, ponieważ często jest to napięcie zasilania; napięcia ujemne nie są jednak normalnie dostępne.
Prosty schemat obwodu pokazany na rys. 1 może być wykorzystany do „podniesienia” wymaganego ujemnego napięcia zasilania z interfejsu komputera oraz zapewnienia bufora sygnału i wymaganej inwersji.
Obwód opiera się na tym, że sygnał wyjściowy TX z komputera spędza większość czasu na ujemnym poziomie napięcia.
Chociaż ten obwód nie jest mniejszy niż równoważny MAX232, rozmieszczenie elementów nie jest krytyczne, więc może być łatwo umieścić i poprowadzić na płytce drukowanej.
Dioda D1 i kondensator C1 realizują ujemne napięcie odniesienia dla obwodu, sterowane przez ujemne cykle pinu TX.
Dzięki temu tranzystor TR2 może wahać się między + 5V a dowolnym napięciem ujemnym używanym przez komputer.
Sygnały logiczne z mikrokontrolera muszą być odwrócone, aby pasowały do polaryzacji sygnału RS232, i jest to realizowane przez tranzystory TR1 i TR2.
Dioda D2 zapobiega wstecznej polaryzacji tranzystora TR1 przez sygnał TX.
Ponieważ tranzystor TR1 będzie nasycony po włączeniu, rezystor R4 pomaga szybko go wyłączyć w cyklu ujemnym.
Złącze TB1 łączy się z portem szeregowym komputera, a złącze TB2 łączy się z obwodem mikrokontrolera.
Można go oczywiście zintegrować bezpośrednio z płytką drukowaną projektu.
Stwierdzono, że obwód działa z szybkością transmisji danyc do 115200 przy użyciu kabla 1-5m.
Żaden z elementów nie jest krytyczny.
Powinien wystarczyć każdy niewielki tranzystor npn/pnp, a diody można zastąpić modelem 1N4148 lub podobnym.
Kondensator magazynujący C1 może być większy, o ile stosowane jest napięcie robocze 35V lub większe.
Autor: Mike Hibbett

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.