Wady i zalety modułowej konfiguracji w systemie sterowania współczesnych samochodów

Wady i zalety modułowej konfiguracji w systemie sterowania współczesnych samochodów
r_205_21_1r_205_21_2
Od lat 90. pojazdy używają modułów do sterowania działaniem większości podzespołów elektrycznych.
Typowy pojazd ma 10 lub więcej modułów i komunikują się ze sobą za pośrednictwem linii danych lub okablowania, w zależności od zastosowania.

Zalety:

Większość modułów jest połączonych w sieć ze względu na następujące zalety.
# Potrzebna jest mniejsza liczba przewodów, co pozwala zaoszczędzić na wadze i kosztach, a także pomaga w instalacji w fabryce i zmniejsza złożoność, ułatwiając serwisowanie.
# Wspólne dane z czujników mogą być udostępniane tym modułom, które mogą potrzebować takich informacji, jak prędkość pojazdu, temperatura powietrza na zewnątrz i temperatura płynu chłodzącego silnik.
Zobacz rysunek 1

Moduły i węzły

Każdy moduł, zwany także węzłem, musi komunikować się z innymi modułami.
Na przykład, jeśli kierowca naciśnie przełącznik opuszczania okna, przełącznik podnośnika szyb wysyła komunikat opuszczenia okna do modułu sterującego nadwoziem
Moduł sterujący nadwozia wysyła następnie żądanie do modułu bocznego okna kierowcy.
Ten moduł sytemu podstawowej sieci jest odpowiedzialny za wykonanie zadania poprzez dostarczenie zasilania i masy do silnika podnośnika szyby zgodnie z bieżącą polaryzacją, aby spowodować opuszczenie okna.
Moduł zawiera również obwód, który monitoruje przepływ prądu przez silnik i zatrzyma i/lub odwróci silnik szyby, jeśli przeszkoda spowoduje, że silnik szyby pobierze więcej niż normalną ilość prądu.

Rodzaje komunikacji:

Rodzaje komunikacji obejmują:
# Komunikacja różnicowa.
W różnicowej formie komunikacji modułu różnica napięć jest przykładana do dwóch przewodów, które są skręcone w celu zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych (EMI).
Te przewody przesyłowe nazywane są skrętką.
# Komunikacja równoległa.
W równoległym typie komunikacji modułowej sygnały wysyłania i odbierania są na różnych przewodach.
# Dane szeregowe.
Dane szeregowe to dane przesyłane jednym przewodem przez szereg szybko zmieniających się sygnałów napięciowych pulsujących od niskiej do wysokiej lub od wysokiej do niskiej.
# Multipleksowanie.
Proces multipleksowania polega na wysyłaniu wielu sygnałów informacji jednocześnie przewodem sygnałowym, a następnie rozdzielaniu sygnałów na końcu odbiorczym.
Ten system komunikacji komputerów lub procesorów jest nazywany siecią.
Zobacz rysunek 2.
Łącząc komputery w sieci komunikacyjnej, mogą łatwo udostępniać informacje tam i z powrotem.
To multipleksowanie ma następujące zalety.
# Eliminacja zbędnych czujników i dedykowane okablowanie dla tych wielu czujników
# Zmniejszenie liczby przewodów, złączy i obwodów
# Dodanie nowych funkcji i zawartości opcji do nowych pojazdów
# Redukcja masy z powodu mniejszej liczby elementów, przewodów i złączy, zmniejszając w ten sposób zużycie paliwa
# Wymienne funkcje z aktualizacjami oprogramowania w porównaniu do wymiany elementów
Autor: Jan Lynn

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.