Wyjaśnienie podstawowej koncepcji programu w języku C++

Wyjaśnienie podstawowej koncepcji programu w języku C++

r_207_31_1
Najważniejsze, aby w działaniu każdego języka, w tym przypadku języka C++ podać jak najwięcej szczegółów w sposób najbardziej klarowny i zrozumiały.
Przejdziemy od razu do kompletnego, w pełni działającego programu w języku C++ pokazanego na rysunku 1, który również wyjaśnia, czym są różne bity.
Posłużymy się przykładem, jako podstawą do omówienia bardziej ogólnych aspektów C++.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.