Wyjaśnij, dlaczego stosowanie zmiennych lokalnych jest lepsze w programach C zaprojektowanych dla mikrokontrolerów z ograniczoną pamięcią RAM.

Wyjaśnij, dlaczego stosowanie zmiennych lokalnych jest lepsze w programach C zaprojektowanych dla mikrokontrolerów z ograniczoną pamięcią RAM.
Odpowiedź:
Zmienne lokalne są przydzielane do pamięci tylko po wywołaniu funkcji i są odrzucane po zakończeniu funkcji. Pamięć może być następnie wykorzystana do innych celów, oszczędzając na ogólnych wymaganiach pamięci.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.