Wyjaśnij działanie instrukcji printf (“%d”, incode) i putc (incode) na wyświetlaczu LCD podłączonym do wyjścia szeregowego mikrokontrolera PIC, jeśli wartość incode wynosi 0x41.

Wyjaśnij działanie instrukcji printf (“%d”, incode) i putc (incode) na wyświetlaczu LCD podłączonym do wyjścia szeregowego mikrokontrolera PIC, jeśli wartość incode wynosi 0x41.

Odpowiedź:

0x41 to kod ASCII dla znaku „A”.
W instrukcji printf () jest ona wyprowadzana i wyświetlana jako liczba dziesiętna 65, ponieważ kodem formatującym jest %d.
Funkcja putc () wyświetla kod ASCII i wyświetla znak „A”.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.