Wyjaśnij różnicę między adresowaniem sprzętowym i programowym stosowanym przez magistrale SPI i I2C w mikrokontrolerach PIC

Wyjaśnij różnicę między adresowaniem sprzętowym i programowym stosowanym przez magistrale SPI i I2C.

Odpowiedź:
Magistrala SPI potrzebuje sygnału wyboru układu sprzętowego podłączonego do każdego urządzenia slave, którego urządzenie master obniża status, aby włączyć jeden odbiornik slave na czas.
Magistrala I2C przesyła adres docelowy na linii danych; urządzenie slave musi sprawdzić wszystkie transmisje i odebrać dane następujące po swoim adresie.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.