Wykorzystanie pinu MCLR (Master Clear), jako wyjście w mikrokontrolerach PIC

62_got

Chociaż producenci mikrokontrolerów starają się oferować projektantom produkty, które prawie dokładnie odpowiadają potrzebom ich projektów, często potrzebny jest inny pin wyjściowy.
Ta sytuacja jest szczególnie widoczna w małych projektach wykorzystujących mikrokontrolery z ośmioma pinami lub jeszcze mniejsze. Ten projekt wykorzystuje mikrokontroler PIC10F222 firmy Microchip (www.microchip.com).
Mikrokontroler PIC10F222 jest dostarczany w obudowie SOT23-6 i oferuje trzy piny I/O, jeden pin wejściowy, pamięć RAM, flash i moduł ADC. Musisz zaprogramować te małe mikrokontrolery, tak jak robisz to z ich dużymi braćmi.
Aby zaprogramować te mikrokontrolery, potrzebujesz pinu MCLR, dwa piny I/O (dane i zegar) oraz piny zasilania (VCC i GND).
Aby wejść w tryb programowania, potrzebujesz MCLR i zasilania.
Ponieważ mikrokontroler musi rozróżniać tryb normalny i tryb programowania, pin MCLR zwykle osiąga napięcie około 12V, aby przejść do trybu programowania.
Potem, w normalnym trybie pracy, można skonfigurować pin MCLR jako zewnętrzny pin reset lub jako pin wejściowy.
Ten projekt wykorzystuje jeden pin dla wejścia analogowego, a pozostałe trzy piny, jako wyjścia.
Projekt wymaga, zatem dodatkowego wyjścia.
Z tego powodu obwód ten wykorzystuje pin MCLR jako wyjście.
Dla uproszczenia, rysunek 1 pokazuje tylko obwód wyjściowy GP3/MCLR.
Aby pin GP3/MCLR mógł działać, jako wyjście, układ wykorzystuje konfigurowalne słabe stany podciągające, które oferuje ten mikrokontroler.
Wybrana funkcja dla pinu GP3/MCLR jest wejściem i powinno się włączyć globalny słaby bit podciągający w słowie konfiguracyjnym mikrokontrolera.
Chociaż nie można pojedynczo konfigurować słabego podciągającego stanu, ta niezdolność nie jest problemem, ponieważ wszystkie pozostałe piny konfiguruje się, jako wejścia analogowe lub cyfrowe.
Słabe stany podciągające mają rezystancję od 20 do 150kΩ, w zależności od napięć zasilania, więc w tym obwodzie tranzystor Q1 steruje większym obciążeniem, takim jak przedstawiona dioda LED. R1 wyłącza tranzystor po dezaktywacji stanu podciągającego.
Ponieważ bramka tranzystora jest sterowana rezystancyjnie, maksymalna częstotliwość przełączania zależy od wybranego tranzystora.
Najgorszy scenariusz występuje, gdy trzeba wyłączyć tranzystor Q1. Rezystancja bramek R1 i Q1 określa czas wyłączenia tranzystora.
Napięcia programujące dla pinu MCLR wynoszą około 12V.
Dlatego tranzystor Q1 musi wytrzymać napięcie bramka- źródło większe niż ta wartość. Ta konstrukcja wykorzystuje tranzystor MOSFET wytrzymujący napięcie 618V.
Z tego powodu nie powinieneś używać cyfrowych MOSFETów.
Możesz używać tego obwodu z innymi mikrokontrolerami PIC oraz z większością mikrokontrolerów rodziny RS08KA firmy Freescale.

Autorzy: Antonio Muñoz, Pilar Molina (Hiszpania)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.