Wymiana joysticka używanego w grach i modelach hobbystycznych

Wymiana joysticka używanego w grach i modelach hobbystycznych

r_209_08_1
Joysticki używane w grach i modelach hobbystycznych zawierają dwa potencjometry o rezystancji około 100kΩ, które obracają się od 60 do 90 stopni.
W rzeczywistości tylko jedna trzecia do jednej czwartej całkowitej rezystancji jest wykorzystywana w tych potencjometrach.
Schemat (rys. 1) pokazany tutaj powinien być używany podczas tworzenia własnego joysticka ze zwykłymi potencjometrami obracającymi się o 270 stopni.
Wartości rezystorów R1 i R2 podano jedynie, jako wskazówki, a ich optymalną wartość należy ustalić metodą prób i błędów.
Będzie to łatwiejsze, jeśli tymczasowo zastąpisz rezystory R1 i R2 kombinacją stałego rezystora i ustawienia wstępnego, ponieważ określenie prawidłowych wartości może być czasochłonne; dzieje się tak, ponieważ każdy z rezystorów wpływa na drugi.
Autor: Pradeep G.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.