Zestaw instrukcji według grup funkcyjnych mikrokontrolerów PIC

Zestaw instrukcji według grup funkcyjnych mikrokontrolerów PIC

Tab_1tab_1_adnotacje
Każda rodzina mikrokontrolerów ma swój własny zestaw instrukcji, które wykonują zasadniczo ten sam zestaw operacji, ale używają innej składni.
PIC wykorzystuje minimalny zestaw instrukcji, co czyni go dobrym wyborem do nauki.
Wersję zestawu instrukcji PIC zorganizowaną według grup funkcyjnych przedstawiono w tabeli 1.
Składa się z 35 oddzielnych instrukcji, niektóre z alternatywnymi miejscami docelowymi wyników.
Domyślnym miejscem docelowym wyniku operacji jest rejestr pliku, ale rejestr roboczy W jest czasami opcją.
Każda instrukcja jest szczegółowo opisana w danych katalogowych firmy Microchip mikrokontrolera MCU.

##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.