Źródła zakłóceń magistrali CAN w samochodach

Źródła zakłóceń magistrali CAN w samochodach

r_211_19_2
W samochodzie źródłem zakłóceń są węzły generujące iskry podczas pracy, a także zamykania i otwierania obwodów mocy.

Innymi źródłami zakłóceń są na przykład telefony komórkowe i radia, co oznacza, że wszelkie obiekty generujące fale elektromagnetyczne mogą powodować zakłócenia.

Pole interferencyjne generowane przez takie źródła może pogorszyć transmisję danych, jak również zniekształcić przesyłane dane.
Dwa nieekranowane przewody są skręcone razem, aby zapobiec zniekształceniu transmisji danych przez zakłócenia.

r_211_19_3

Sygnał różnicowy jest przesyłany przez skrętkę, to znaczy innymi słowy, odpowiednie wartości napięcia są przeciwstawne na przewodach.
Jeśli napięcie na jednym z przewodów magistrali danych wynosi około 0V, napięcie na drugim przewodzie wynosi około 5V.

W odwrotnej sytuacji, gdy napięcie na przewodach jest takie samo, wynosi około 2,5V.
W ten sposób suma napięć na dwóch przewodach w dowolnym momencie pozostaje stała, a wpływ pól elektromagnetycznych dwóch przewodów magistrali danych jest neutralizowany.

W ten sposób przewody magistrali danych pozostają chronione przed falami elektromagnetycznymi generowanymi przez zewnętrzne źródła, a także praktycznie nie mają wpływu na obiekty zewnętrzne.
Na podstawie materiałów szkoleniowych firmy Skoda

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.